1.- La plataforma està constituïda per Col·lectius, Associacions i persones particulars per a arribar a l’objectiu que no hi hagi cap peatge a Mallorca.

2.- Mallorca lliure de peatges, té assessoria jurídica, per quanta consulta sigui necessària.
L’acte d’insubmissió No vull pagar, no incompleix cap normativa del codi de circulació.
A l’acció de dia 20 de maig, no va esser identificat cap conductor per la Guàrdia Civil, i si ho haguessin estat en el cas d’infringir alguna norma de l’esmentat codi.
Estem en contacte amb l’assessoria jurídica de Catalunya “No vull pagar” i ens hem adherit a l’esmentat moviment.

3.- La concessionària tan sols pot reclamar el cost dels peatges i plataforma transcriu les manifestacions del Gerent de la Concessionària Jordi Ferrer , escrites al Diario de Mallorca (21-5) “apuntó que la concesionaria no iniciarà acciones legales contra los conductores insumisos ya que “seria más costoso el proceso judicial que lo que vale el peaje”

4.- L’article del codi de circulació 153, que és en el que es basa per indicar que hi podria haver una sanció per no obeir un senyal de trànsit, s’està interpretant jurídicament, ja que els conductors obeeixen i s’aturen. Aquest senyal no indica l’obligació de pagar.

5.- Disposem de punts informatius a la xarxa, inclusiu una pàgina, on s’informa, clarifica i desmenteix, segons quina informació o incorrecte o interessada que manifestin els mitjans de comunicació o el mateix personal del peatge, per intentar que els conductors no donin suport al moviment per por.

6.- Els ocupants del més de cent cinquanta cotxes que feren el “No vull pagar” han demostrat amb el primer acte d’insubmissió, de dia 20, que no serà el darrer, que de manera cívica i pacífica és pot fer una acció contundent en contra d’una situació que es consideri injusta, i que la desobediència civil sigui l’única opció després d’haver intentat totes les altres.

Sóller a 23 de maig de 2012

Mallorca Lliure de Peatges